ط

 
گربه شد زاهد و مسلمانا
نویسنده : ط - ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱٠ مهر ۱۳٩٤
 

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

 بیا بشنو حدیث گربه و موش

بخوانم از برایت داستانی

که در معنای آن حیران بمانی

ای خردمند عاقل ودانا

       قصهٔ موش و گربه بر خوانا

   قصهٔ موش و گربهٔ منظوم

        گوش کن همچو در غلطانا

    از قضای فلک یکی گربه

       بود چون اژدها به کرمانا

 شکمش طبل و سینه‌اش چو سپر

           شیر دم و پلنگ چنگانا

از غریوش به وقت غریدن

                شیر درنده شد هراسانا

سر هر سفره چون نهادی پای

شیر از وی شدی گریزانا

روزی اندر شرابخانه شدی

از برای شکار موشانا

در پس خم می‌نمود کمین

همچو دزدی که در بیابانا

ناگهان موشکی ز دیواری

جست بر خم می خروشانا

سر به خم برنهاد و می نوشید

مست شد همچو شیر غرانا

گفت کو گربه تا سرش بکنم

پوستش پر کنم ز کاهانا

گربه در پیش من چو سگ باشد

که شود روبرو بمیدانا

گربه این را شنید و دم نزدی

چنگ و دندان زدی بسوهانا

ناگهان جست و موش را بگرفت

چون پلنگی شکار کوهانا

موش گفتا که من غلام توام

عفو کن بر من این گناهانا

مست بودم اگر گهی خوردم

گه فراوان خورند مستانا

گربه گفتا دروغ کمتر گوی

نخورم من فریب و مکرانا

میشنیدم هرآنچه میگفتی

آروادین قحبهٔ مسلمانا

گربه آنموش را بکشت و بخورد

سوی مسجد شدی خرامانا

دست و رو را بشست و مسح کشید

ورد میخواند همچو ملانا

بار الها که توبه کردم من

ندرم موش را بدندانا

بهر این خون ناحق ای خلاق

من تصدق دهم دو من نانا

آنقدر لابه کرد و زاری کردی

تا بحدی که گشت گریانا

موشکی بود در پس منبر

زود برد این خبر بموشانا

مژدگانی که گربه تائب شد

زاهد و عابد و مسلمانا

بود در مسجد آن ستوده خصال

در نماز و نیاز و افغانا

این خبر چون رسید بر موشان

همه گشتند شاد و خندانا

هفت موش گزیده برجستند

هر یکی کدخدا و دهقانا

برگرفتند بهر گربه ز مهر

هر یکی تحفه‌های الوانا

آن یکی شیشهٔ شراب به کف

وان دگر بره‌های بریانا

آن یکی طشتکی پر از کشمش

وان دگر یک طبق ز خرمانا

آن یکی ظرفی از پنیر به دست

وان دگر ماست با کره نانا

آن یکی خوانچه پلو بر سر

افشره آب لیمو عمانا

نزد گربه شدند آن موشان

با سلام و درود و احسانا

عرض کردند با هزار ادب

کای فدای رهت همه جانا

لایق خدمت تو پیشکشی

کرده‌ایم ما قبول فرمانا

گربه چون موشکان بدید بخواند

رزقکم فی السماء حقانا

من گرسنه بسی بسر بردم

رزقم امروز شد فراوانا

روزه بودم به روزهای دگر

از برای رضای رحمانا

هرکه کار خدا کند بیقین

روزیش میشود فراوانا

بعد از آن گفت پیش فرمائید

قدمی چند ای رفیقانا

موشکان جمله پیش میرفتند

تنشان همچو بید لرزانا

ناگهان گربه جست بر موشان

چون مبارز به روز میدانا

پنج موش گزیده را بگرفت

هر یکی کدخدا و ایلخانا

دو بدین چنگ و دو بدانچنگال

یک به دندان چو شیر غرانا

آندو موش دگر که جان بردند

زود بردند خبر به موشانا

که چه بنشسته‌اید ای موشان

خاکتان بر سر ای جوانانا

پنج موش رئیس را بدرید

گربه با چنگها و دندانا

موشکانرا از این مصیبت و غم

شد لباس همه سیاهانا

خاک بر سر کنان همی گفتند

ای دریغا رئیس موشانا

بعد از آن متفق شدند که ما

می‌رویم پای تخت سلطانا

تا بشه عرض حال خویش کنیم

از ستم‌های خیل گربانا

شاه موشان نشسته بود به تخت

دید از دور خیل موشانا

همه یکباره کردنش تعظیم

کای تو شاهنشهی بدورانا

گربه کرده است ظلم بر ماها

ای شهنشه اولم به قربانا

سالی یکدانه میگرفت از ما

حال حرصش شده فراوانا

این زمان پنج پنج میگیرد

چون شده تائب و مسلمانا

درد دل چون به شاه خود گفتند

شاه فرمود کای عزیزانا

من تلافی به گربه خواهم کرد

که شود داستان به دورانا

بعد یکهفته لشگری آراست

سیصد و سی هزار موشانا

همه با نیزه‌ها و تیر و کمان

همه با سیف‌های برانا

فوج‌های پیاده از یکسو

تیغ‌ها در میانه جولانا

چونکه جمع آوری لشگر شد

از خراسان و رشت و گیلانا

یکه موشی وزیر لشگر بود

هوشمند و دلیر و فطانا

گفت باید یکی ز ما برود

نزد گربه به شهر کرمانا

یا بیا پای تخت در خدمت

یا که آماده باش جنگانا

موشکی بود ایلچی ز قدیم

شد روانه به شهر کرمانا

نرم نرمک به گربه حالی کرد

که منم ایلچی ز شاهانا

خبر آورده‌ام برای شما

عزم جنگ کرده شاه موشانا

یا برو پای تخت در خدمت

یا که آماده باش جنگانا

گربه گفتا که موش گه خورده

من نیایم برون ز کرمانا

لیکن اندر خفا تدارک کرد

لشگر معظمی ز گربانا

گربه‌های براق شیر شکار

از صفاهان و یزد و کرمانا

لشگر گربه چون مهیا شد

داد فرمان به سوی میدانا

لشگر موشها ز راه کویر

لشگر گربه از کهستانا

در بیابان فارس هر دو سپاه

رزم دادند چون دلیرانا

جنگ مغلوبه شد در آن وادی

هر طرف رستمانه جنگانا

آنقدر موش و گربه کشته شدند

که نیاید حساب آسانا

حملهٔ سخت کرد گربه چو شیر

بعد از آن زد به قلب موشانا

موشکی اسب گربه را پی کرد

گربه شد سرنگون ز زینانا

الله الله فتاد در موشان

که بگیرید پهلوانانا

موشکان طبل شادیانه زدند

بهر فتح و ظفر فراوانا

شاه موشان بشد به فیل سوار

لشگر از پیش و پس خروشانا

گربه را هر دو دست بسته بهم

با کلاف و طناب و ریسمانا

شاه گفتا بدار آویزند

این سگ روسیاه نادانا

گربه چون دید شاه موشانرا

غیرتش شد چو دیگ جوشانا

همچو شیری نشست بر زانو

کند آن ریسمان به دندانا

موشکان را گرفت و زد بزمین

که شدندی به خاک یکسانا

لشگر از یکطرف فراری شد

شاه از یک جهت گریزانا

از میان رفت فیل و فیل سوار

مخزن تاج و تخت و ایوانا

هست این قصهٔ عجیب و غریب

یادگار عبید زاکانا

جان من پند گیر از این قصه

که شوی در زمانه شادانا

غرض از موش و گربه برخواندن

مدعا فهم کن پسر جانا


 
 
هم جنس گرایی
نویسنده : ط - ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ تیر ۱۳٩٤
 

چندی است تمام رسانه های احمقها در بوق و کرنا کرده اند و گرد همایی ها ی یک مشت احمق تر از خود را به شکلی پوشش می دهند که انگار معجزه ای رخ داده یا قیامت شده است.اینها همان رسانه هایی هستند که وقتی مردم غزه سلاخی می شدند،اخبار را به شکلی پوشش میدادند که انگار در حق مردم مظلوم  و غاصب اسرائیل از طرف تروریست های غزه ظلم می شود و مردم غزه باعث نا امنی دنیا هستند.اینها همانهایی هستند که جنایات عربستان در یمن را خیلی شیک به عنوان حرکتی استراتژیک معرفی میکنند و دفاع مردم یمن را منشا تروریسم و نا امنی در منطقه.اینها همان رسانه هایی هستند که جنایات غرب را دفاع از انسانیت و دفاع مردم مظلوم از موجودیت خود را که شاید شریف ترین تبلور انسانیت در تاریخ بوده است، تروریسم معرفی می کنند.در دنیایی که انسانها مثل سگ کشته می شوند و هیچکس خم به ابرو نمی آورد یک مشت ابله انرژی خود را صرف دفاع از حقوق سگها می کنند که مبادا کشته شوند.در دنیایی که ظلم در آن بیداد میکند ،یک مشت احمق حشری می آیند در خیابان و جهت آسایش در تخت خوابهایشان تظاهرات می کنند.باید پرسید که این سرمایه های عظیم از کجا تأمین میشود و این تبلیغات گسترده با مانور بر این موضوعات مسخره چه چیز را دنبال می کنند.اگر تمام مردم دنیا جمع شوند و بگویند هم جنس خواهی حق انسانی است و از این چرندیات بلغور کنند.برای من سوراخ همان سوراخ است و چاقال ،همان چاقال.


 
 
عشق
نویسنده : ط - ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ٢٢ خرداد ۱۳٩٤
 

نگاه اول:حالم خیلی خراب است.چند روزی است احساس آن ماری را دارم که پس از ده سال آزگار پی برد که دختر مورد علاقه اش یک تکه شلنگ است.من هم پس از ده سال آزگار تازه فهمیده ام که هرآنچه عشق می نامیدمش و هر آنچه عشق مینامندش،این بزرگ کیمیای هستی نتیجه ی یک سلسله  ترشحات هورمونی غدد جسمانی بدن من است که مرا خر کرده و فکر کردم آن شلنگ رنگارنگ نسبت عجیب و غریبی با من دارد.افسوس که رابعه و جلال الدین محمد و شمس الدین محمد شیرازی و الباقی برو بچه ها کمی بیشتر نماندند تا بدانند آنچه کردند نتیجه ی یک سری مواد شیمیایی بوده که در بدن آنها ترشح شده و باعث گشته آنها نشئه شوند و اثر هنری خلق کنند.افسوس که نظامی گنجوی سراینده ی شیرین و فرهاد هرگز نفهمید که آنچه کوه را کند عشق فرهاد به شیرین نبود بلکه خریت  انسانی عنان بریده بود که اختیار از کف بداده و در پی حالاتی جسمانی که معمولا موجب "مور مور" در بدن و در  پی آن افراشتن آلت می شود اینهمه کوه بی ستون را جر داده تا به مقصود مورد نظر برسد و کارش را تمام کند.و فردا صبح برود کس دیگری را پیدا کند،چهار دقیقه در چشمان آن عن نخراشیده زل بزند و اگر غدد محترم شاشیدند به روح و روانش کلنگ را بردارد و کوه دیگری را جر بدهد تا بیکار نمانده باشد در این دو روز زندگی.

نگاه دوم:چندی پیش در رسانه ای  گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه دانشمندان هورمونها و حالتهایی را کشف کرده اند که در زبان و فرهنگ عمومی "عشق" نامیده می شود.بر این اساس آنها از چند هورمون نام برده اند که مهم ترین آنها هورمون "اکسی توسین" است که ترشح آن در مواقعی خاص منجر به ایجاد حالات و تفکرات و امیالی منحصر به فرد در انسانها می شود که به نا "عشق" مشهور شده است.گرچه این گزارش به هیچ وجهی آنچه را که در این خصوص از آن بیرون کشیده شد به ذهن متبادر نمی کند و صرفا بر شیوه ی دستاوردها ی علمی حاوی این دانش است که:"ما رفتیم و آزمایش کردیم و دیدیم! که هرکسی که ادعا می کند عاشق است،مقدار زیادی از هورمون مذکور در بدن وی وجود دارد." اما این دستاورد پر از معما و اشکال بدون توجه به پرسشهای بالقوه ای که می توان در این خصوص طرح کرد در رسانه ای بین المللی با مانور خبری بی سابقه ای که نسبت به یک چنین موضوعی سراغ دارم، به گونه ای مطرح شد که :"ایهاالناس بیایید و ببینید که معمای عشق هم به دست علم تجربی(مشاهده  صرف توسط حواس پنج گانه و استنتاج بر اساس استقراء)حل شد و چه می کنه این بازیکن"و همه ی تاریخ تفکری  که حول محور عشق آباد شده است به یک هورمون زپرتی تقلیل داده شد.زمانی که مثلا حرف واژه ای  چون  روشن فکری به میان می آید هزار مقاله می نویسند و هزار برنامه می سازند که آآآآآی معنای این واژه در غرب چنین و چنان است و دال بر فلان و بحمان معنی است و نکند به غلط آن را به کار ببرید و این در حالی است که عمر این واژه زورکی به  سیصد سال می رسد(چقدر شبیه فیلم سیصد معروف است)  ولی وقتی که پای چنین واژه ی غریب و راز آمیزی به میان می آید که  هزاران سال  و شاید بیشتر از آن در اذهان بشری قدمت دارد وپای از چشم انداز های کوچک  و حقیرشان فراتر می نهد نه اصطلاح شناسی لازم است و نه در نظر گرفتن تاریخ این واژه در اذهان عمومی و نه مدلولهایی که این واژه برای آن به کار برده شده و همینطور فله ای "عشق" را به عنوان ترجمه ی "Love" و حتی کمتر از آن معادل "sex" به کار می برند و می خندند.پس:"اگر عاشق شده اید فکر نکنید امری غریب است،این حالت نتیجه ی چند هورمون است که عقل شما را خاموش و آلت شما را روشن می کند.

نگاه سوم:همه چیز با ساختن حلقه ها شروع شد ،سه حلقه برای الف ها که از همه ی اقوام دانا تر بودند.هفت حلقه به اربابان دورف که ذهنی هشیارتر داشتند و نه حلقه برای انسان ها که فانی و محکوم به مرگ بودند.اما همه فریب خورده بودند.چون سائرون حیله گر در آتش کوه نابودی برای خود یک حلقه ساخت و تمام تاریکی خود را درون این حلقه قرار داد. تمام سرزمین های آزاد بر اثر قدرت خلقه از بین می رفتند اما بعضی ها مقاومت نشان دادند.حلقه  نیرویی  شیطانی و مدهوش کننده داشت و همگان  را شیفته ی خود میکرد. چشم سائرون همه جا آنها را زیر نظر داشت...

یادداشت:من در این لحظه هیچ تعلق خاطری به سنن صوفیانه و عاشقانه در خود نمی بینم...


 
 
خداحافظ دنیا
نویسنده : ط - ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ٢٧ اسفند ۱۳٩۳
 

15 سال بعد از عملیات «والفجر مقدماتی»، از دل خاک فکه، پیکر مطهر شهیدی را یافتند که اعداد و حروف نقش بسته بر پلاکش زنگ زده بود، ولی در جیب لباس خاکی اش برگه ای بود کوچک که نوشته هایش را با کمی دقت می شد خواند:

«بسمه تعالی. 
جنگ بالا گرفته است. 
مجالی برای هیچ وصیتی نیست... 
تا هنوز چند قطره خونی در بدن دارم، حدیثی از امام پنجم می نویسم: 
«به تو خیانت می کنند، تو مکن. 
تو را تکذیب می کنند، آرام باش. 
تو را می ستایند، فریب مخور. 
تو را نکوهش می کنند، شکوه مکن. 
مردم شهر از تو بد می گویند، اندوهگین مشو. 
همه مردم تو را نیک می خوانند، مسرور مباش…
آنگاه از ما خواهی بود»… 
دیگر نایی در بدن ندارم؛ 
خداحافظ دنیا.


 
 
 
نویسنده : ط - ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۸ بهمن ۱۳٩۳
 

 هفدهم بهمن ماه یکهزار و سیصدو نود و سه ,چهل و دو روز تا "بهار".


 
 
نامزدهای گروه فلسفه جایزه کتاب سال
نویسنده : ط - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱٢ بهمن ۱۳٩۳
 

به گزارش ایسنا، در گروه فلسفه اسلامی کتاب‌های:

1.«حکمه الاشراق سهروردی با شرح قطب‌الدین شیرازی و تعلیقات صدر المتألهین» به تصحیح نجفقلی حبیبی و حسین ضیائی تربیتی از بنیاد حکمت صدرا،

2.«ملاصدرا و سهروردی» اثر سیما سادات نوربخش از نشر هرمس،

3.«درسنامه علم النفس فلسفی» اثر غلامرضا فیاضی با تحقیق و تدوین محمدتقی یوسفی از سازمان سمت

و 4.«درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی» اثر جمعی از نویسندگان از سازمان سمت به مرحله دوم کتاب سال رسیده‌اند.

 و در گروه فلسفه غرب نیز کتاب‌های:

1.«وظیفه‌گرایی اخلاقی کانت» اثر حسین اترک از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 2.«مقالات کانتی» اثر غلامعلی حداد عادل

3.و کتاب «خطابه» ارسطو با ترجمه اسماعیل سعادت از نشر هرمس،

4.«فلسفه هستی سیال» نوشته محمدجواد پیرمرادی از انتشارات سروش، «هگل» اثر علی‌اصغر مصلح از انتشارات علمی

5.و«مسائل اساسی پدیدارشناسی» اثر مارتین هیدگر با ترجمه پرویز ضیاء شهابی از انتشارات مینوی خرد انتخاب شده‌اند.

 6.«در مسیر پراگماتیسم» نوشته ویلارد ون اورمن کوین و دیگران با ترجمه مرتضی نوری

7. «فلسفه شوپنهاور» اثر برایان مگی با ترجمه رضا ولی‌یاری از نشر مرکز،

8.«واژه‌نامه تاریخی فلسفه شوپنهاور» اثر دیوید کارترایت با ترجمه محسن اکبری از نشر نگاه معاصر،

9.شهر و انسان» اثر لئو اشتراوس با ترجمه رسول نمازی از نشر آگه

و10. «الهیات نخستین فیلسوفان یونان» اثر ورنر یگر با ترجمه فریده فرنودفر از انتشارات حکمت .

 آثار راه‌یافته به مرحله دوم داوری جایزه کتاب سال در گروه فلسفه غرب هستند.

 


 
 
یه تو فکر می کنم
نویسنده : ط - ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۸ بهمن ۱۳٩۳
 

هر روز صبح که از خواب بر می خیزم و در نوبت مبال می مانم،به تو فکر می کنم.از خانه که می روم بیرون، در راه،تنها به تو فکر می کنم.هر وقتی را که در نوبت تاکسی،اتول باس ،نانوایی و هر جای دیگری که نوبتی بوده است و خواهد بود،تلف کرده ام و خواهم کرد،تنها به تو فکر کرده ام و تنها به تو فکر خواهم کرد.چند  وقت پیش در دکان را به یاد تو باز کردم و به یاد تو غاز های تجارت خانه ی حاجی بسم الله را می چراندم که مامور برق  مرا گرفت.حاجی همیشه می گوید بالای هر برگه ای حتما بنویس"بسم الله الرحمن الرحیم"،می خواهم اما یادم تو را، فراموش می کنم.حاجی بسم الله خیلی دست و دلباز است همان چند وقت پیش که مامور برق مرا گرفت، دویست هزار اوشلوق به مامور زبرو زرنگ برق انعام داد،مامور هم کلی خوشحال شد.من از صبح تا غروب غاز های حاجی بسم الله را می چرانم و تمام مدت به تو فکر میکنم.گاهی هم غازها را ول می کنم خودشان بچرند و می آیم بیرون سرکی میکشم شاید ببینمت قبل از اینکه تو مراببینی.در اینجا همه تو را می شناسند و آمدنت را به یکدیگر مژده می دهند.من هم از روزی که مامور برق آمده بیشتر راست پا سر می چرخانم تا شاید آن دوروبر ها ببینمت.نمی دانم کی می آیی و از کدام سو.اما بالاخره خواهی آمد و انتظار من  و منتظران رویت به سر می رسد،ای مامور مالیات.


 
 
گه
نویسنده : ط - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۳ بهمن ۱۳٩۳
 

من فکر می کنم که کلمه ی "گه خوردم" صادقانه ترین اعترافی است که انسانها در زندگی خود  انجام می دهند.زندگی گهی است که ما مجبور به خوردن آنیم و همگی با هم در تاریخ  گه خورده ایم،گه می خوریم و گه خواهیم خورد.برای اینکه به کثافت این گه خوردن بیشتر پی ببریم می توانیم زندگی هایمان را اینگونه تصورکنیم که کاسه ای گه در مقابل هر کداممان نهاده اند و ما اندک اندک از آن می خوریم تا این ظرف گه تمام شود.شاید به فکر برخی آدمها برسد که اینطور ها هم که نیست و این تاریک اندیشی محض است .برای روشن شدن ماهیت چنین آدمهایی که از همه بیشتر گه می خورند می توان کسانی را تصور کرد که وقتی بر سر سفره ای غذای مزخرفی نهاده شده است برای اینکه دیگران را تشویق به خوردن کنند تند و تند از آن غذای گه  می خورند و هم به خود و هم به دیگران تلقین می کنند که این گه چقدر خوشمزه  و مقوی است و از این حرفها که دو حالت بیشتر ندارد،یا آن غذا را خودشان پخته اند و یا بی شعور هستند.انسانهایی که دیگران را دعوت به خوشبینی می کنند نیز همینطور هستند،یعنی یا خودشان این گه را برای دیگران ساخته اند یا آنقدر بی شعور هستند که فرق گه را با گوشت کوبیده نمی فهمند.البته گروه دیگری نیز هستند که این کث شعر ها را برای  پول در آوردن می گویند که مثال کسانی است که گه را رنگ کرده به جای سالاد شیرازی به مردم قالب می کنند.البته برخی فیلسوفان همچون هایدگر که امروزه بسیار بر سر زبانها افتاده و الحق که محق این شهرت نیز هست به نکته ای جالب اشاره می کند که ابعاد جدیدی از گه خوران و گه و گه خوردن را مطرح میکند.او مفهوم در- گه - خوردن را مطرح میکند.در این مضمون ما ذاتهایی جدا از گه نیستیم که گه می خورند،بلکه  ما همان گه خوردن هستیم و نسبتی نا گسستنی با گه خوردن داریم . این گه خوردن است که من را من می کند و خود نیز جزئی از این گه هستیم.او در مورد خصوصیات دیگری نیز سخن می گوید مثلا اظهار می دارد که ما از همان ابتدا به سوی انتهای گه خوری مان کشیده می شویم و از اینکه این گه پایان می یابد آگاه هستیم .و جالب تر اینکه زمان نیز نسبت به گه هایی که قبلا خورده ایم ،می خوریم و خواهیم خورد معنی می یابد.اصلا تا به حال به واژه هایی چون  آگه ،گه گاه ،آگهی و...توجه کرده اید که چه رابطه ی نزدیکی با واژه ی کلیدی" گه" دارند؟ ما عمری  با بوی کباب  و نخود له شده و پوست گوجه و هسته ی انار روزگار می گذرانیم تا تمام شود .


 
 
← صفحه بعد